מילוי דלתות   פלטות כוורת למילוי דלתות   מילוי דלתות  
  כוורת ימאתון משמשת בתעשיית הדלתות למילוי 
דלתות פנים.
לכוורת תאים ביחס חוזק למשקל גבוה הנקבע ע"י
מגוון גדלי תאים וסוגי נייר שונים.
ניתן לקבל כוורת רציפה, הניתנת לחיתוך לפי
מידות וכוורת בפסים.
  פלטות במידות, חוזקים וגבהים ע"פ דרישה.   מילוי דלתות באזור הצילנדר בדלתות כניסה.  
           
       
  פינות קשיחות   קרטון גלי (ח"צ)    
      גליל קרטון גלי חד-צדדי רוחב 100 ס"מ אורך 50 מטר.