גליל קרטון (ח"צ)   
שקי אוויר 
  לוחות וקופסאות קרטון חד גלי ודו גלי  
 
גליל קרטון גלי להגנה על שטחים ואריזת מוצרים.
גל BF - מידות:
רוחב: 25-144 ס"מ
אורך: 50 מטר
 
גל EF - מידות:
רוחב: 120 ס"מ
אורך: 100 מטר
גיליון BF ,EF: מידות לפי דרישה
 
(נציגים בלעדיים של ארן נחשון)
שקי אוויר למילוי מרווחים ומכולות ימיות.
מידות:
61X51 ס"מ

92X62
 ס"מ
92X180 ס"מ
לחץ ניפוח: עד PSI 3.0
  RSC , HSC
· אפשרות הדפסה
· עבודות מבלט 
 
             
         
  לוחות גלילים קרטון אפור          
 
· מידות לפי דרישה
· גרמטורות 300-1100 גרם/מ"ר
         
   קטלוג